Forside ANNONCERING Søg
Vejarbejde på Istedgade

RSS

Københavns Kommune er ved at lægge sidste hånd på den omfattende renovering af Istedgade. På Istedgade mellem Hovedbanegården og Gasværksvej er der ved at blive lavet trafikchikaner. Derefter skulle den nederste del af Istedgade være færdigt.

Følg Vesterbro-Nyt på Twitter - KLIK HER

Men så går renoveringen af den resterende del af Istedgade mellen Enghave Plads og Gasværksvej i gang. Kommunen regner med at arbejdet går i gang med den del midt i juli måned.

De to første etaper har betydet bredere fortove, flere nye træer og gadelamper, samt de snarligt etablerede hævede flader. Hastighedsgrænsen er fastsat til 40 km/t for biltrafikken, og cyklisterne får i begrænset omfang cykelbaner. Disse etableres primært i tilknytning til busstoppestederne og op til de lysregulerede kryds. Til gengæld forventes det, at bilernes reelle hastighed i gaden reduceres til cykelhastighed, som følge af de hævede flader. De hævede flader vil forventeligt også reducere antallet af biler der ikke har et ærinde i gaden, og betyde, at trafikmængden bliver dæmpet til et niveau der er foreneligt med en aktiv og blomstrende handelsgade.

Det er forventningen, at Istedgade derfor bliver et mere trygt og sikkert sted at cykle, og i det hele taget at færdes og opholde sig i. Istedgade får mange steder funktion som ”shared space”, hvor de forskellige trafikant-grupper blandes og deles om det samme areal under skyldig hensyn til hinanden.
Den forventede laverede hastighed vil også dæmpe støjniveauet, så det bliver mere behageligt at opholde sig i gaden.

Etape 3 afsluttes ved Istedgades udmunding til Enghave Plads.

//vesterbro-nyt//
Mandag 7. jul 2014 / 71249

blank